Διδάσκων : Δ. Μούρτζης,  Γ. Χρυσολούρης (D. Mourtzis, G. Chryssolouris).

Μηχανουργείο I :

Επιστημονικοί Συνεργάτες :  Γ. Δημητρακόπουλος

Tοποθεσία διδασκαλίας: Στο Μηχανουργείο του κτιρίου Βαρέων

Ασκήσεις μηχανουργείου – κατασκευή απλών εξαρτημάτων – τόρνος, πλάνη, εφαρμοστήριο και μετρήσεις ποιότητας μηχανουργικών διεργασιών.

Μηχανολογικό Σχέδιο I :

Επιστημονικοί Συνεργάτες :  Γ. Δημητρακόπουλος

Tοποθεσία διδασκαλίας: Στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής & στο Αμφ.Βιβλιοθηκης κάθε Παρασκευή στις 16:00