Διδάσκων : Δ. Μούρτζης,  Γ. Χρυσολούρης (D. Mourtzis, G. Chryssolouris).

Επιστημονικοί Συνεργάτες : Γ. Δημητρακόπουλος, Σ. Ζυγομαλάς